กลุ่มลูกค้า
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด มีความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า เริ่มจากความใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบทั้งภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ผ่านกระบวนการทำงานและฝีมือการเย็บอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอน เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ(ISO9001) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่ตรงตามความต้องการและมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด