สาขา
บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด ได้ขยายเพิ่มฐานกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อและความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น และเป็นการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีสาขาที่เปิดทำการแล้วทั้งสิ้น 7 สาขา (ประเทศไทย 5 สาขา , ประเทศลาว 1 สาขา , ประเทศพม่า 1 สาขา)
กลุ่มธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
1. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (กรุงเทพฯ)
2. บริษัท วีเอเอส การ์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. บริษัท ไททัน สปอร์ตแวร์ จำกัด
4. MEGA LAO CO., LTD.
5. THONG THAI TEXTILE (MYANMAR) CO., LTD.
กลุ่มธุรกิจโรงทอ และ โรงย้อมผ้า
6. บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (อ.สามพราน)
7. บริษัท วิชั่นเท็กซ์ จำกัด